Wat NU bij de SP?

Wordt vriend voor vijand uitgemaakt?

2

“We laten ons niet verdelen” zegt partijvoorzitter Ron Meyer in reactie op de gezagscrisis van partijleider Emile Roemer. Wat is de achtergrond daarvan, wat is het effect en vooral wat NU?

Deel op social mediaShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Feiten

In het AD van 14 december uiten leden van de SP-fractie in de Tweede Kamer hun ongenoegen over partijleider Emile Roemer. Dat de peilingen veel slechter zijn dan voor de hand ligt bij een oppositiepartij, zou komen omdat hij slecht functioneert. Na een serie gesprekken en een fractievergadering lijkt de kou diezelfde dag nog uit de lucht. Roemer spreekt van 'onvoorwaardelijke steun', partijvoorzitter Ron Meyer voegt toe "We laten ons niet verdelen."

Beleving

Het kan zijn dat de fractieleden gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat ze erin geluisd zijn omdat de krant op zoek was naar een spraakmakende primeur, waarbij de feiten vertekend zijn geraakt. In dat geval maakt Meyer een sneer naar het AD en zegt hij 'onze eenheid is sterker dan jullie zucht naar sensatie'.

Als het bericht op waarheid berust, dan zijn er in de fractie serieuze twijfels over de geschiktheid van Roemer als partijleider en is de uitlating van Meyer enorm schadelijk. In dat geval proberen de diverse fractieleden oprecht een belangrijke discussie aan te zwengelen en wordt hun loyaliteit afgedaan als een poging van tegenstanders om verdeeldheid te zaaien.

In het eerste geval kan de uitlating van Meyer worden opgevat als een machteloos gebaar, maar wel oprecht. Dan is het bijbehorende cijfer een 6.

In de SP bestaat naar verluidt een kille sfeer en een harde hiërarchie. Bovendien klopt de stelling dat de peilingen achterblijven bij de verwachting. Daarom acht ik het tweede scenario het meest waarschijnlijk. Vandaar het cijfer 2.

Behoeftes

Er is vooral behoefte aan eenheid. In bijna geen enkele sector is tweespalt zo schadelijk als in de politiek, zowel voor de electorale steun als voor samenwerking in de top.

Daarnaast speelt de behoefte om te worden gezien. In deze voor iedereen kwetsbare situatie hebben zowel Meyer als Roemer en de overige fractieleden waardering nodig voor hun intenties en kwaliteiten.

Strategie

De gevolgde strategie is: snel orde op zaken stellen. Dat Roemer dezelfde dag nog met alle fractieleden afzonderlijk en gezamenlijk heeft gesproken zegt dat er veel daadkracht is getoond. Het is niet bekend of er is geluisterd naar de signalen vanuit de fractie.

Pluspunten

  • de SP is een partij die appeleert aan het rechtvaardigheidsgevoel van burgers die de zwakkeren wil beschermen tegen misbruik van macht
  • ook straalt de partij nuchterheid uit door problemen te benoemen en laakbaar gedrag te bestrijden met simpele oplossingen
  • dat binnen een etmaal de eenheid (voorlopig) werd hersteld is zeker een prestatie

Minpunten

  • als het herstel van de eenheid alleen maar is afgedwongen door de interne machtsverhoudingen, dan staat partij, pers en publiek nog wat te wachten. De onderlinge verhoudingen zijn dan alleen maar verslechterd. Tot aan de verkiezingen van 15 maart zullen we zien dat frustraties tot uitbarsting komen met paniekerige pogingen dit de kop in te drukken
  • bovendien wordt daarmee de boodschap van evenwichtige machtsverhoudingen doorgeprikt omdat de interne macht helemaal niet evenwichtig blijkt te zijn verdeeld

Advies

Ga op zoek naar de bron van het ongenoegen. Was het werkelijk de bedoeling de partij te dienen met een ongewenste, maar wel heel belangrijke en positief bedoelde boodschap, zorg dan dat deze wordt gehoord. Vraag partijleden of ze dit signaal ook intern hebben afgegeven en hoe dat ging of wat ze daarvan heeft weerhouden. Ga primair uit van goede intenties tot het tegendeel is bewezen. De verantwoordelijkheid voor deze aanpak ligt bij de partijtop. Nog niet eerder gold voor hen zo sterk de leus NU wij.

Weblinks