Waarom geloofwaardigheid?

Deze vraag valt uiteen in twee delen:

  • wat is de waarde van geloofwaardigheid?
  • waarom gebruikte ik als ondernemer deze term in plaats van eerlijk, open of integer?

De waarde van geloofwaardig
communiceren

Geloofwaardigheid is van belang omdat:

  • het door de doelgroep wordt ervaren als respectvol
  • de ontvangen informatie consistent is met andere informatie die al bekend was
  • de zorgvuldigheid van eerlijke informatie loyaliteit wekt.

Geloofwaardigheid is niet gratis. Het is een soort onderhandeling tussen uw belangen en die van de doelgroep, waarbij zaken worden uitgeruild. De onderhandelingspartijen krijgen niet helemaal hun zin, ze bereiken wel een win-winsituatie. De gebeurt door goed af te wegen wat naar buiten moet en wat niet naar buiten kan. Een goede adviseur neemt hierbij de plaats in van de lezer.

Waarom niet eerlijk, open of integer?

Geloofwaardig betekent integer met empathie. Integer is eerlijk op een zakelijke manier, de betrokken belangen worden netjes afgewogen. Daarnaast is empathie nodig om te zorgen dat de informatie ook aan een behoefte voldoet.

Zonder integriteit zou de communicatie uitdraaien opĀ  een boodschap die nietszeggend of verhullend is. Het risico bestaat dat de lezer zich vroeger of later belazerd en niet serieus genomen voelt.

Zonder empathie zou er te veel of te weinig informatie worden gegeven, niet op het goede moment of niet goed leesbaar. Er wordt niet uitgegaan informatiebehoefte, maar van de ‘informeringsbehoefte’.

Andere termen dekken de lading niet:

  • eerlijk is moraliserend en bovendien zou het kunnen leiden tot een overvloed aan informatie. De komt daar lezer niet doorheen en gaat misschien argwanend op zoek naar de speld in de hooiberg
  • integer mist de component empathie
  • termen als zuiver en open gaan richting integer, maar zijn niet zakelijk genoeg en hebben meerdere interpretaties.

– voor geloofwaardig communiceren