Principes

Ook op deze persoonlijke principes ben ik aanspreekbaar:

Integriteit vraagt: doelgericht en respectvol blijven,
ook als de omstandigheden tegen zitten.

Wie invloed wil op de realiteit, accepteert die.

Wie antwoorden wil vinden, heeft belang bij goede vragen.

De lezer is gelijkwaardig aan andere belanghebbenden bij een tekst.

Een goede ondernemer neem uitsluitend opdrachten aan,
die hij denkt met plezier en succes te kunnen uitvoeren.

Het welbevinden van mensen is belangrijker
dan materie en principes (zoals deze).

Als je wilt dat anderen loyaal, royaal,
gemotiveerd,betrokken, betrouwbaar zijn,
wees het dan vooral zelf.

Iedere zwakte bevat onvermoede krachten
en iedere bedreiging kansen.

Alles is waardevol.
Iedereen is waardevol.

Wil je vertrouwen winnen,
zet dan de belangen in balans.

Leef je eigen normen voor betrouwbaarheid na
en houd rekening met die van anderen.

Iedereen heeft baat bij het krijgen van compassie.
Iedereen heeft baat bij het geven van compassie.

De waarheid is als een diamant,
machtig mooi, soms hinderlijk hard.

Als je vooruit wilt, is weten waarheen
belangrijker dan weten waarvandaan.

Iedereen kan iets leren
van en aan iedereen.

Doorpraten?

Geef een reactie

– voor geloofwaardig communiceren