Missie & strategie

Continuïteit door consistente communicatie

Missie

Ik wilde organisaties steunen bij het ontwikkelen van een vertrouwensband met interne en externe stakeholders, met ruimte voor ontplooiing, vanuit integriteit en op basis van wederzijds voordeel …

  • door in te spelen op de leefwereld en de drijfveren van alle bij de tekst betrokken partijen
  • door bij de lezers hun opmerkingsgave, creativiteit, inzicht en gevoel van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor al datgene waarin zij participeren, te prikkelen
  • door onderwerpen te behandelen die betrekking hebben op het energiek, effectief en efficiënt functioneren van mensen, de organisaties waarvan zij deel uitmaken en/of de samenleving als geheel
  • door de doorsnee lezer te behandelen als mijn uiteindelijke klant, die recht heeft op belangrijke, boeiende, begrijpelijke, betrouwbare en bruikbare informatie om een eigen evenwicht te kunnen zoeken tussen bijvoorbeeld …

mild en doortastend,
gevoel en verstand,
inzet en resultaat,
sturen en loslaten,
feiten en meningen,
plicht en ontplooiing,
rechtvaardigheid en effectiviteit,
belangen op de korte en de lange termijn
et cetera.

Hoogwaardig en bewust

Strategie was om met kwalitatief hoogwaardige producten, goede service, dienstbare informatie op de website, een inspirerende houding en een maatschappelijk bewuste opstelling, de markt te bedienen.


T 010 423 22 38 voor een oriënterend gesprek.

Geef een reactie

– voor geloofwaardig communiceren