Schrijftips

Sinds 15 april 2010 zijn op deze website schrijftips gratis verkrijgbaar:

  • de checklist kunt u direct downloaden
  • wilt u ook de zogenaamde journaliteiten (schrijftips met journalistieke inspiratie), dan geeft u dit aan in het formulier Vraag
  • u kunt per dag maximaal één document met schrijftips aanvragen.

1-schrijftips voor betrouwbare communicatie

Download hier de

checklist voor betrouwbare communicatie.

Zie ook op de website VakVragen de vraag Hoe zorg ik voor een optimale openheid?

2-schrijftips structuur

De structuur (opbouw) van een artikel moet de denkwijze van uw lezer ondersteunen. Zodat de vragen die bij hem/haar opkomen in een logische volgorde worden beantwoord.

  • de voordehandliggende volgorde verleden-heden-toekomst is meestal minder geschikt omdat dan aspecten die de lezer wel en niet interessant zijn door elkaar komen te staan. Soms is het mogelijk deze volgorde binnen één alinea toe te passen, zodat deze goed vindbaar is voor lezers die de factor tijd willen kennen
  • in een adviesrapport is deze opbouw denkbaar: probleemstelling-analyse-voorgeschiedenis-voorwaarden voor oplossingen-denkbare oplossingen-keuzecriteria oplossingen-succesfactoren bij uitvoering oplossingen
  • een journalistieke tekst begint met een herkenbaar beeld van een situatie, waarbij de lezer een soort urgentiegevoel krijgt
  • daarna kunnen de verschillende facetten van het onderwerp aan bod komen, bijvoorbeeld vanuit macro- naar micronivau of vanuit harde informatie (structuren) naar zachte facetten (cultuur, emoties, gedrag)

In ontwikkeling, schrijftips voor:

3-schrijfproces

4-schrijfstijl

5-omgaan met de doelgroep

6-ontwikkeling bladprofiel

7-omgaan met een schrijfblokkade

Zie ook de pagina Downloads.

Geef een reactie

– voor geloofwaardig communiceren