Uw privacy

In het kader van de Europese privacywetgeving en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb ik een Privacyverklaring opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe ik omga met persoonlijke gegevens.

Uitgangspunten voor de wijze waarop ik met persoonlijke gegevens omga zijn:

  • ik verwerk alleen de gegevens die nodig zijn voor het werkproces
  • gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie
  • ik beheer de persoonsgegevens zoals ik wil dat door anderen met mijn gegevens wordt omgegaan.

Bij het opstellen van de verklaring kwam ik uit op twee versies die elkaar aanvullen:

  • een praktische (vanuit gezond verstand met aandacht voor leesbaarheid) en
  • een meer formele die precies de wettelijke vereisten volgt.

Voor een optimale duidelijkheid ten behoeve van degenen wiens gegevens ik verwerk heb ik besloten beide verklaringen samen te voegen tot één verklaring waarop ik volledig aanspreekbaar ben.

U kunt de Privacyverklaring hier downloaden.

– voor geloofwaardig communiceren