Werkwijze

Het journalistieke werkproces is ingedeeld volgens dit pdf-bestand (opent in nieuw venster). Bron: Een bedrijfsblad maken*).

Deze fasen hebben gemeenschappelijke elementen, zo spelen kwaliteiten op gebieden als als observeren en inleven meestal een rol. Maar er zijn ook verschillen, zie de rechter kolom.

Dienstverlening

Ga ik aan de slag voor u, dan gebeurt het volgende:

  • kennen we elkaar nog niet, dan is er eerst een oriënterend gesprek, vrijblijvend
  • u zet het licht op groen, dan is er de briefing. We bespreken uw verwachtingen: waarom is geloofwaardige communicatie belangrijk voor u?, welke boodschap wilt u uitzenden?, wat is de voedingsbodem voor die boodschap?, hoe kunnen obstakels worden weggenomen?, welk doel wilt u bereiken (vertaald naar kennis, houding en gedrag)?
  • uiteraard worden ook de technische kenmerken vastgesteld: lengte, aanleverdatum en het werkproces: contactgegevens voor overleg, fiattering, auteursrecht
  • daarna worden de diverse processtappen door mij uitgevoerd, volgens de gespecificeerde afspraken
  • voor of op de deadline ontvangt u de tekst van het artikel
  • u kunt nog een beroep op mij doen voor aanvullende werkzaamheden, zoals het beoordelen van de drukproef. Zie hiervoor de pagina after sales.

Coaching en advies

Dezelfde uitgangspunten van aandacht en professionaliteit gelden voor het verzorgen van coaching en advies. Samen inventariseren we de situatie. Wat is uw behoefte?, wat is uw doel?, wat brengt het doel dichterbij?, hoe gaan we dat doen?

Rake formulering

De fasen van het tekstuele werkproces vragen om een professionele opstelling, in het bijzonder vakkennis, zorgvuldigheid, volharding en gezond verstand. De meeste misverstanden ontstaan bij de verificatie van de tekst. Het is vaak nog een zoekproces, de formulering moet raak zijn en niet over the top.

Geloofwaardige boodschap

Met de opdrachtgever vindt fijnafstemming plaats van de boodschap die moet passen bij de strategie en die ruimte laat voor een geloofwaardige weergave.

Verificatie bij geïnterviewde

Bij een journalistieke tekst is vaak ook nog sprake van verificatie bij de geïnterviewde(n). Om te zorgen dat deze net zo tevreden is/zijn als de redactie en de auteur, verloopt deze fase als volgt:

  1. het gaat (primair) om feitelijke juistheid, inclusief eventuele onvolkomenheden in de taal
  2. het is aan de journalist te beoordelen of een wijziging een verbetering is en feitelijk van aard
  3. bij meer dan enkele wijzigingen is het aan de journalist te beoordelen welke de meest relevante zijn
  4. wijzigingsvoorstellen dienen binnen 1 etmaal na verzending te zijn ontvangen door de journalist, tenzij anders afgesproken.

*) Een bedrijfsblad maken – van idee tot realisatie, Rob Visser, Coutinho, ISBN (13) 978 906 283 4624.

 Vertel wat u verwacht.

Geef een antwoord

– voor geloofwaardig communiceren