Visie

Zingeving met woordwaarde

Lezers worden steeds kritischer, ze verwachten beknopte, correcte en concrete informatie. Goed communiceren is niet altijd eenvoudig. Anderzijds: met slecht communiceren wordt de situatie vaak nog ingewikkelder.

 Behoefte aan geloofwaardigheid

Vandaag de dag moet een tekst toegankelijk zijn: de lezer wil kunnen vinden wat hij zoekt en begrijpen wat u bedoelt.

Daarnaast speelt het thema geloofwaardigheid. Enerzijds doen bedrijven steeds grotere inspanningen om hun belang over het voetlicht te krijgen. De boodschap wordt verpakt in raffinement met mooie beelden die zwaar worden bewerkt. Een handig geschreven tekst, met grote beloften, wekt de indruk dat niet alles wordt gezegd.

Een toenemend aantal lezers heeft daar genoeg van, zij willen terug naar pure, authentieke en geloofwaardige informatie.

Voortgezette groei

In de toekomst zal de omvang van deze tweede lezersgroep alleen maar toenemen. Ze hebben geen bezwaar tegen een goed leesbare tekst die mooi is vormgegeven, als dat maar niet ten koste gaat van de geloofwaardigheid.

Verder zoekt de lezer inspiratie. Koers in deze warrige wereld vol geschreeuw en gedoe. Een beetje warmte, een beetje duidelijkheid en echt contact.

Wat merkt u daarvan?

In de toekomst zal in toenemende mate behoefte zijn aan zingeving. Ik speel daar nu al op in. Niet direct door zingeving in spiritueel opzicht, maar door letterlijk zinnen te geven. Zinnen die functioneel zijn: aanzetten tot (door)lezen, inzicht krijgen, bewust worden, actie ondernemen. Zinnen die verlokken tot duurzame loyaliteit aan de organisatie.

Ik wil in Nederland de meest creatieve expert zijn op het gebied van genres, bladformules en het integer omgaan met uiteenlopende belangen van stakeholders, bijvoorbeeld door middel van openheid.

Cruciale voorwaarde

Daarnaast zorg ik dat de journalistiek innovatieve impulsen krijgt. De lezer (kijker, luisteraar) wordt nog onvoldoende serieus genomen. In de algemene journalistiek leidt dit tot slordigheid, fixatie op incidenten en het onderhouden van relaties met bronnen via de berichtgeving. In de bedrijfsjournalistiek bestaat het risico dat het belang van de organisatie op korte termijn wordt gediend, zonder oog voor de continuïteit. Op langere termijn is de geloofwaardigheid van de relatie met belangrijke interne en externe doelgroepen cruciaal.

Innovatie

Samen met organisaties die uiting willen geven aan hun principe dat mensen het belangrijkste kapitaalgoed vormen, ontwikkel ik innovatieve journalistieke instrumenten waarmee dit in de praktijk van de communicatie tot uiting wordt gebracht. Voorbeelden hiervan ziet u op de pagina Assortiment.

Geef een antwoord

– voor geloofwaardig communiceren