Links

Nieuws

Nieuwsbank, databank voor online persberichten.

Denkkracht en inspiratie

Software

Writers Block’s, ondersteuning van het schrijfproces.

Mindmappen

Deze techniek helpt informatie te structureren en stimuleert het contact tussen de linker en rechter hersenhelft. Alle links op het gebied van mindmappen zijn verplaatst naar de pagina mindmaps op deze site.

Tips

Voor testimonials: Testimonials.nu

Nog aan te brengen links
… binnenkort meer …

Professionaliteit

About.com, kwaliteiten in de journalistiek
Bedrijfsjournalistiek.nl, vakblad voor makers van bedrijfsbladen
Logeion, vereniging voor communicatieprofessionals

Manipuleren kun je hanteren, leren omgaan met impliciete pogingen tot beïnvloeding
Perscepties, website met reacties op journalistieke praktijken
TekstNet, beroepsvereniging van tekstschrijvers
VakVragen voor vragen over bedrijfsjournalistiek
Villamedia, journalistieke internetportal
Wikipedia over de term bedrijfsblad

Samenwerking

Ik werk samen met collega-ondernemers om elkaar te kunnen vervangen en om gezamenlijk een compleet product te realiseren. Tot deze partners behoort Ton Kuik, deskundige op het gebied van besluitvorming en evenementen daaromheen.

Mijn pagina op LinkedIn

Geef een antwoord

– voor geloofwaardig communiceren