Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

De door mij gehanteerde leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op de algemene leveringsvoorwaarden van Tekstnet, beroepsvereniging voor tekstprofessionals. U kunt deze hier downloaden.

Status als ondernemer

Van de Belastingdienst ontving ik jaarlijks een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie), toen deze nog maatgevend was voor de status van zelfstandig ondernemer. Sinds 2016 is er de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) die vraagt om het sluiten van een overeenkomst bij opdrachten indien de zelfstandige status van de opdrachtnemer op het eerste gezicht onduidelijk is.

Beroepsvereniging Tekstnet heeft hiervoor een modelovereenkomst opgesteld die is toegesneden op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in mijn vakgebied. Tekstnet heeft informatie voor opdrachtgevers over de Wet DBA op deze pagina vermeld.

Geef een antwoord

– voor geloofwaardig communiceren