Integriteit

Training en coaching geloofwaardig communiceren

U hebt in de praktijk van uw werk te maken met normen en waarden. Met belangen en ambities. Met doelen en ideeën, met feiten en beleid.

Boodschap met emotie

Vakkundig vervlecht u alle elementen tot een boodschap voor uw doelgroep. Soms krijgt u het gevoel dat er iets niet klopt … ogenschijnlijk is het verhaal perfect dichtgetimmerd en toch ontbreekt er iets. Te midden van alle factoren ontbreekt de emotie: de motor van het menselijk handelen.

Weten en voelen

Een loyale doelgroep wil niet alleen weten hoe het zit, maar ook voelen dat het goed zit. Niet alleen informatie – óók aandacht. Niet alleen mooie woorden – ook ware woorden.

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden voor het winnen en behouden van vertrouwen:

  • wat u zegt wordt als waar ervaren
  • wat u zegt wordt als waardevol ervaren.

Het begrip waar heeft te maken met de inhoud.

Het begrip waardevol heeft primair te maken met de afzender, bijvoorbeeld uzelf als persoon. Of de afdeling Communicatie, de voorzitter RvB, de directeur P&O … De lezer of luisteraar vertrouwt erop dat wat de afzender zegt, weloverwogen is (dus niet eenzijdig) en belangwekkend (dus de moeite waard).

Winnen

U kunt dit vertrouwen winnen. Graag help ik u dit te realiseren. We voeren dan een serie gesprekken over de door u te maken afwegingen, binnen uw normen, waarden en mogelijkheden. Dit wordt in kaart gebracht door vragen te stellen en door werken met beelden of spelvormen. Ik verwerk het resultaat van deze gesprekken in een verslag waarmee u verder kunt.

Geef een antwoord

– voor geloofwaardig communiceren