Voor- en nadelen

Voordelen van transparant communiceren en van manipuleren

Redenen voor transparant communiceren:

 • je kunt je aandacht richten op je doel, er is geen noodzaak te onthouden wat je  eerder hebt verzonnen, je zegt gewoon steeds de waarheid, zoals jij die op dat moment kent en ervaart
 • eerlijk duurt het langst, er is geen risico dat je tegen de lamp loopt, met alle  gevolgen van dien voor je reputatie op de langere termijn
 • vertrouwen geeft slagvaardigheid, geen tijdrovend gemanoeuvreer door  gebrek aan vertrouwen tussen partijen
 • synergie: partijen die open met elkaar omgaan, delen hun kennis, ze hoeven dus niet alleen het wiel uit te vinden
 • je kunt je gezonde verstand gebruiken, inclusief je gevoel voor ethiek en je  creativiteit, zonder zelfcensuur toe te passen omdat je niet het achterste van  je tong laat zien
 • draagvlak, een gezamenlijk besluit is ook echt gezamenlijk, er is geen risico op tijdrovende discussies in een later stadium omdat iemand zich bedrogen voelt. Er is dus ook geen risico op schandalen en andere heftige ontwikkelingen in de relatie tussen jou en anderen
 • je handelt volgens het principe wie goed doet – goed ontmoet (dat is niet alleen  ethisch verantwoord, uit onderzoek blijkt dat je daar gelukkiger van wordt)
 • door ieders zelfbeschikkingsrecht te accepteren handel je in overeenstemming met de universele verklaring voor de rechten van de mens. Dat is niet voor niets een belangrijk ijkpunt van beschaving. Anderen kunnen alleen maar rekening met je houden als ze weten wat je wilt, daarvoor is nodig dat je dit hardop zegt. En omgekeerd: je weet alleen maar of je iets in het belang van die ander is als je dat hebt gecheckt
 • gedeelde verantwoordelijkheid. Je loopt niet het risico dat je alleen  verantwoordelijk bent voor een foute beslissing. Een manipulator kan die  schuld wel afwentelen, maar weet dondersgoed dat de foute afloop  uitsluitend te wijten is aan besluiten die hij heeft doorgedrukt. Pakt een  manipulatie wel goed uit, dan moet je geheim houden dat je zelf de  grote genius bent geweest, als je wilt dat anderen denken dat zij geparticipeerd  hebben in de besluitvorming
 • je weet dat je echt in dialoog bent, samen met een of meer anderen op zoek naar wat prettig, handig, efficiënt, effectief, waar en/of waarachtig is. Een boeiend en zinvol avontuur
 • je bent bezig de ander authentiek te ontmoeten, zo vertel je wat die ander aan jou heeft, dit wekt vertrouwen
 • als je niet vlucht in trucs, ontwikkel je je zelfvertrouwen omdat je omdat je vanuit authenticiteit je doel kunt bereiken. Het is heel erg bevredigend om helemaal jezelf te zijn, dat je als het ware de controle over wat een ander denkt uit handen te geven en toch ontdekt dat je bereikt wat je wilt
 • in een echte ontmoeting vertel je de ander dat die ook helemaal zichzelf kan zijn
 • je hoeft niet te kiezen wie je wel en niet zult manipuleren. Manipuleer je  niet iedereen dan moet je dat onthouden en je verliest de greep op wat er  in de buitenwereld over je gedacht en gezegd wordt. Manipuleer je wel iedereen dan word je erg eenzaam
 • geen risico van een hellend vlak omdat je verslaafd raakt aan het gevoel van macht dat kan ontstaan als manipulatie vaak lukt. Je komt dus niet in de verleiding op zoek te gaan naar de grens, bijvoorbeeld het manipuleren van cijfers en eigendommen, dat kan uitlopen op fraude, diefstal en andere strafbare zaken
 • je werkt aan duurzame relaties met anderen. Als je de suggestie wekt  dat je gelijkwaardig communiceert terwijl je dat niet wilt, kom je  vroeger of later jezelf tegen. Misschien vind je het op dat moment wel jammer dat je niet eerder tegen de lamp gelopen bent
 • er is geen risico dat de samenwerking verzandt in een wapenwedloop van manipulatietrucs
 • als je consistent bent, voelt de ander dat je hem als coöperatief beschouwt. Dit geeft vertrouwen, dus bereidheid om naar je te luisteren en rekening met je te houden. Volgens manipulatiedeskundige Frank van Marwijk is consistentie een voorwaarde voor geloofwaardigheid, zo schrijft hij op ManagersOnline
 • deze consistentie versterkt ook je boodschap. Wat je verbaal zegt kun je controleren, wat je non-verbaal zegt kun je grotendeels niet controleren. ben je transparant, dan zijn je verbale en non-verbale signalen met elkaar in overeenstemming, dit komt je overtuigingskracht zeer ten goede. Bovendien voelen anderen zich bij jou op hun gemak
 • voorbeeldeffect: werk je zonder verborgen agenda, dan stimuleer je anderen om  dat ook te doen. Daarmee draag je bij aan een (organisatie)cultuur waarin de bovenstaande voordelen tot uiting komen, zoals een rollende sneeuwbal steeds groter wordt
 • de mensheid zit momenteel in een tijdsgewricht waar fundamentele beslissingen nodig zijn op basis van een dialoog rond een aantal belangrijke thema’s (zoals: milieu, armoede, integratie van allochtonen, terrorisme). Manipulatie belemmert het zicht op de ware argumenten in deze discussie en vertroebelt het vertrouwen. Een authentieke bijdrage mag dan een druppel lijken op een gloeiende plaat, die naïef en zinloos is. Op langere termijn werkt het constructief, ‘ook een reis van duizend mijl begint met de eerste stap’ (Lao Tse). Bovendien is principieel blijven volgens succesguru Stephen Covey een voorwaarde voor succes
 • openlijke voorstanders van manipulatie zeggen soms dat het fenomeen volkomen onschuldig is en dat degene die manipuleert dit bewaakt. Dat is een opmerkelijke stelling. Ik denk dat manipulatie schade kan geven is en dat iedere betrokkene zelf verantwoordelijk is om dit te voorkomen.

Redenen om te manipuleren:

 • je hebt het bevredigende gevoel dat je geen tijd verspilt aan overleg
 • je kunt een of meer stappen vooruit zetten in een gewenste richting, daarmee heb je een gevoel van controle over een besluitvormingsproces
 • je kunt jezelf vertellen dat je macht bezit
 • het is denkbaar dat je aanzien verkrijgt door de mate van invloed die je uitoefent en doordat je jezelf reuze slim gaat vinden
 • je vergroot de kans om je doel te bereiken
 • je vermijdt de noodzaak van overleg, dat zou niet alleen leiden tot vertraging, maar ook tot verwatering van je doelen
 • je bouwt routine op daarbij zodat het een volgende keer nog sneller en effectiever gaat
 • je ontdekt hoever je bij iemand kunt gaan voordat hij protesteert
 • doordat je op een verborgen manier invloed uitoefent, ben je daar vaak niet op aanspreekbaar. Je kunt dus ongestoord allerlei dingen doordrukken zonder dat het opvalt. Zelfs als je keuzes verkeerd uitpakken kun je met kans op succes proberen te ontkennen dat het aan jou gelegen heeft
 • manipuleren wil helemaal niet zeggen dat je geen rekening houdt met de ander, dat doe je wel maar zonder tijdverspilling.

Redenen om gemanipuleerd te worden:

Bij transparant communiceren ben je gelijkwaardig, daar is dus geen passieve partij. Voordelen manipulatie staan hierboven. De voordelen van gemanipuleerd worden zijn:

 • je hoeft bepaalde beslissingen niet te nemen, dat doet een ander voor je. Je hoeft niet na te denken over wat je wilt en je bent feitelijk ook niet verantwoordelijk (al kan het zijn dat  je wel de schuld in de schoenen krijgt geschoven)
 • er wordt snel resultaat bereikt, het is niet uitgesloten dat dit een wenselijk resultaat is.

Conclusie?

Die is aan iedereen individueel. Hanteer hierbij je eigen normen, waarden, ideeën en behoeften, bijvoorbeeld op gebieden als gelijkwaardigheid, autonomie en verantwoordelijkheid. Zie hiervoor de pagina Tips.

Just another WordPress site